FUE

Bij de Follicular Unit Extration (FUE) haartransplantatie methode worden de grafts één voor één uit het donorgebied verwijderd en teruggeplaatst. Hairplus Medical care heeft een zeer ruime ervaring zowel in de FUE als in de FUT methodes.

Meer informatie?

Plan een gratis consult in of neem contact op