Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Onze voorkeur gaat ernaar uit om een oplossing te vinden zo dicht mogelijk bij de plaats waar uw klacht is ontstaan. Wij verzoeken u daarom eerst in gesprek te gaan met de behandelend arts om tot overeenstemming te komen. Indien u uw klacht niet met de arts wil bespreken, kunt u zich wenden tot de bedrijfsmanager van de kliniek. Klachten kunt u per e-mail sturen naar info@hairplusmc.nl. Vriendelijk verzoeken wij u om uw cliëntnummer en de behandelend arts te vermelden.

Als u er met overleg niet uitkomt.

Op basis van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is Hairplus medical care aangesloten bij de Geschillencommissie. Indien u er met de behandelend arts en/of de bedrijfsmanager niet uitkomt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie.

Meer informatie over de geschillencomissie kunt u hier vinden.