WAT ZIJN STAMCELLEN?

Stamcellen zijn cellen die de mogelijkheid hebben om zich te delen in verschillende typen cel van het lichaam bij het begin van het leven, het begin van de groei. Omnipotent heet dat.

Stamcellen kunnen ook het lichaam helpen om te genezen door zich te delen in cellen die beschadigd zijn door ziekte, verwonding of slijtage.

Drie typen cellen

  • Volwassen stamcellen
  • Embryonale stamcellen
  • Geïnduceerde omnipotente cellen

Drie eigenschappen van die cellen

  • Zij kunnen lange tijd overleven en weer andere stamcellen aanmaken.
  • Zij zijn nog niet “gespecialiseerd”. Zij kunnen specifiek worden.
  • Zij kunnen zich ontwikkelen in gespecialiseerde celtypen.

Waar zitten die cellen?

  • Volwassen stamcellen bevinden zich in het hele lichaam.
  • Embryonale stamcellen zitten in embryo’s
  • Geïnduceerde omnipotente cellen worden verkregen door het deprogrammeren van volwassen stamcellen die al een specifieke taak hadden, zoals huidcellen.

Het gebruik van stamcellen in de praktijk heeft, net zoals andere medische behandelingen, de goedkeuring nodig van de medische autoriteiten. Tot nu toe is die goedkeuring nog aan geen stamcelbehandeling verleend. Alles bevindt zich nog in de experimentele fase.

Deze publicatie wordt u aangeboden door haartransplantatie kliniek Hairplus medical care. Meer publicaties kunt u vinden op nieuws.